Welkom op Hellevoetsluispanel.nl

HellevoetsluisPanel.nl is een online panel van met de gemeente betrokken mensen, die graag hun mening geven over ontwikkelingen in Hellevoetsluis. Via HellevoetsluisPanel.nl kunnen zij ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord door overheid, bedrijven en media.

Als u zich inschrijft voor HellevoetsluisPanel.nl ontvangt u periodiek via e-mail een vragenlijst over nieuwe ontwikkelingen in uw regio. Nadat u het onderzoek heeft ingevuld kunt u meteen zien hoe anderen de vragen hebben beantwoord. De onderzoeken op HellevoetsluisPanel.nl worden uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy.

Woont u in de gemeente Hellevoetsluis? Wilt u ook uw mening geven over allerlei ontwikkelingen in de gemeente? Wilt u uw stem laten horen over de toekomst van Hellevoetsluis? Dan kunt u zich hier inschrijven.

Resultaten van enquête over hondenbeleid

Eind 2016 deed u mee aan onze enquete over hondenbeleid.

U leest de resultaten terug via de volgende link:

» Resultaten enquête Hondenbeleid (pdf)

Resultaten communicatie onderzoek gepubliceerd

In november 2016 heeft de gemeente Hellevoetsluis een uitgebreid onderzoek naar de communicatie van de gemeente uitgevoerd. Inwoners konden als lid van het HellevoetsluisPanel en via een algemeen beschikbare link op de Facebook pagina van de gemeente aan het onderzoek deelnemen.

De resultaten van dit onderzoek zijn nu publiek beschikbaar. U kunt deze resultaten inzien via deze link .

Onderzoek naar bekendheid en waardering cultureel erfgoed Hellevoetsluis

Eind 2014 heeft de gemeente de kennis en houding van inwoners over cultureel erfgoed in Hellevoetsluis gemeten, omdat de gemeente wilde meedingen naar de BNG Erfgoedprijs. In totaal hebben 377 mensen meegewerkt aan het onderzoek. De respondenten waarderen de historische plekken in Hellevoetsluis gemiddeld met een 7,8. Hoe tevredener men is over het wonen in Hellevoetsluis, hoe hoger de waardering voor de historische plekken.

» U kunt hier de volledige onderzoeksrapportage lezen.

Uitkomsten Social Media onderzoek 2012 bekend

In maart 2012 heeft de gemeente Hellevoetsluis in samenwerking met Newcom Research & Consultancy het Grootste Social Media Onderzoek uitgevoerd. Het Grootste Social Media Onderzoek is één van de grotere onderzoeken naar het gebruik van en de houding tegenover Social Media in Nederland. Naast 434 leden van het Hellevoetsluispanel hebben ook circa 10.000 Nederlanders hun mening gegeven in dit onderzoek. In dit nieuwsbericht leest u meer over de resultaten van het Grootste Social Media Onderzoek voor de gemeente Hellevoetsluis.

Uitkomsten onderzoek: Toekomst Hellevoetsluis in 2030

Hoe zou Hellevoetsluis er in 2030 uit moeten zien? In samenwerking met Newcom Research & Consultancy heeft de gemeente Hellevoetsluis onderzoek gedaan naar het verwachte en het gewenste toekomstbeeld van haar inwoners. Ook werden drie verschillende toekomstscenario’s vergeleken en werd de inwoners gevraagd welke van de drie het beste zou passen bij Hellevoetsluis in 2030. Aan dit onderzoek hebben 641 inwoners meegedaan.

Waardering gemeentegids

In augustus heeft de gemeente Hellevoetsluis in samenwerking met Newcom Research & Consultancy onderzoek gedaan naar de gemeentegids. Daarbij heeft de gemeente Hellevoetsluis laten onderzoeken of de inwoners de gemeentegids hebben ontvangen, of ze deze bewaren en of zij wel eens iets opzoeken in deze gids. Tevens is onderzocht wat de inwoners vinden van de gemeentelijke website. Ook hier is gekeken of men de website bezoekt en om welke redenen men de site bezoekt. Aan dit onderzoek hebben n=536 inwoners van Hellevoetsluis meegedaan.

Horecagebruik in Hellevoetsluis

In oktober 2009 heeft de gemeente Hellevoetsluis in samenwerking met Newcom Research & Consultancy onderzoek gedaan naar het horecagebruik van haar inwoners en de waardering van de Hellevoetse horeca. Hierbij is ingezoomd op restaurants, cafés, lunchrooms, fastfood/ grillrooms en discotheken. Ook is gevraagd of deze typen horeca vooral binnen of buiten Hellevoetsluis worden bezocht. Aan dit onderzoek hebben n=521 inwoners van Hellevoetsluis meegedaan.

Waardering digitale informatieborden

In augustus 2009 heeft de gemeente Hellevoetsluis in samenwerking met Newcom Research & Consultancy onderzoek gedaan naar de ervaringen van burgers en verenigingen met digitale informatieborden langs invalswegen in Hellevoetsluis. Daarnaast was de gemeente benieuwd naar de invloed van deze vorm van informatievoorziening voor het daadwerkelijke bezoek van evenementen. Aan dit onderzoek hebben n=548 inwoners van Hellevoetsluis en n=38 Hellevoetse verenigingen meegedaan.

Inhoud syndiceren